Friday, January 21, 2011

Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, 
Ia laksana setitis embun yang turun dari langit,
Bersih dan suci. 
Cuma tanahlah yang berlain-lainan menerimanya. 
Jika ia jatuh ke tanah yang tandus,
Tumbuhlah oleh kerana embun itu kedurjanaan,kedustaan, penipu, 
Langkah serong dan lain-lain perkara yang tercela. 
Tetapi jika ia jatuh kepada tanah yang subur,
di sana akan tumbuh kesuciaan hati, keikhlasan, 
setia budi pekerti yang tinggi dan lain-lain perangai yang terpuji.


No comments:

Post a Comment